Zabezpiecz swoja firmę przed cyberprzestępcami

Dzisiejsze firmy muszą mierzyć się z nowymi wyzwaniami wynikającymi z szybkiego postępu technologicznego, jak i z rosnącymi oczekiwaniami klientów. Dla tych ostatnich należy przygotować atrakcyjną ofertę, uwzględniającą ich różne potrzeby, nie zapominając jednocześnie o osobach robiących zakupy za pośrednictwem Internetu. Obecnie sieć jest wykorzystywana nie tylko do prowadzenia sprzedaży oraz świadczenia usług. Internet oraz dostępne dziś rozwiązania informatyczne, odgrywają dużą rolę również w kontaktach o charakterze biznesowym, inwestycyjnym oraz szkoleniowym. Nowoczesne technologie mają swój pozytywny wydźwięk w prowadzonej działalności, jednak należy zauważyć, że rodzą również duże ryzyko, przed którym firmy powinny się skutecznie zabezpieczać. Ignorowanie tego problemu, podobnie jak niedostrzeganie zagrożenia wynikającego z posiadania słabych zabezpieczeń bądź złych procedur z zakresu dostępu do ważnych danych, jest dziś zasadniczym błędem. Wprowadzenie odpowiednich regulacji, mających zabezpieczyć dane firmowe przed ich usunięciem, zamianą lub kradzieżą, powinno mieć miejsce już nawet w małych, jednoosobowych firmach, nie wspominając już o tych większych. Bezpieczeństwo informacji odgrywa dziś szczególnie ważną rolę ze względu na ilość danych, które pozyskują i przetwarzają firmy i instytucje. Nie bez znaczenia jest też fakt, że coraz częściej korzystamy z nowoczesnych technologii, które ułatwiają działanie cyberprzestępcom. Obowiązkowe stają się w takich sytuacjach odpowiednie zabezpieczenia w postaci silnych haseł, stosowanie oprogramowania antywirusowego oraz dbałość o modernizację i aktualizację sprzętu. Warto również podnosić kompetencje pracowników zarówno niższego, jak i wyższego szczebla. Przeprowadzając szkolenia z zakresu bezpieczeństwa danych, ich odpowiedniego zabezpieczenia oraz udostępniania, rozwiązujemy najbardziej istotny problem wielu firm. Najczęściej to bowiem właśnie pracownicy stwarzają największe niebezpieczeństwo. Czasami jest to działanie nieświadome, innym razem wynikające z ignorowania ryzyka lub z wygody. Wskazanie zasadności określonego postępowania, jest istotne nawet wówczas, kiedy wymaga to wykonywania dodatkowych czynności. To często właśnie one sprawiają, że osoby niepowołane nie będą miały dostępu do danych i informacji będących w posiadaniu firmy.